Топличка академија струковних студија основана је одлуком Владе Републике Србије 11. маја 2022. године. У периоду од годину дана Топличка академија је испунила све прописане стандарде за акредитацију високошколске установе и добила Уверење и Одлуку Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије о акредитацији установе.

Топличка академија струковних студија је државна високошколска акредитована установа која своју делатност обавља кроз остваривање основних, специјалистичких и мастер струковних студија, успешно примењујући модел дуалног образовања, који представља синтезу стечених, теоријских и практичних знања.

Академија је оформила Тим за каријерно вођење и саветовање чија је улога да студентима пружи помоћ у разумевању и препознавању својих интереса, вредности и способности. У просторијама Тима за каријерно вођење и саветовање студенти могу добити каријерно и психолошко саветовање, учествовање на бесплатним радионицама, пројектима, семинарима, предавањима и другим активностима које ће омогућити каријерно усавршавање и лакши улазак на тржиште рада.

Академија настоји да оснажи међународну сарадњу кроз подстицање међународне мобилности запослених, међународне мобилности студената, модернизацијом студијских програма, успостављањем стратешке сарадње, партнерстава и јачање сопствених капацитета. Топличка академија струковних студија је координатор на пројекту из програма Еразмус+ под називом „Јачање вештина за одрживи и еколошки туризам“ са циљем јачања зелених вештина, знања, вредности и ставова одраслих и студената у области туризма.

Један од доказа досадашњег успешног рада Академије је и Велика златна медаља за оцену квалитета васпитно-образовних установа на Новосадском сајму образовања „Путокази“ .