Свечана додела индекса студентима прве године основних струковних студија школске 2023/2024. године биће одржана у понедељак 02.10.2023. године у 11:00 часова у Амфитеатру Одсека.

Професори Одсека за медицинске студије су учествовали на XXIII Симпозијуму друштва медицинских сестара и техничара НАУЗРС, који је одржан у периоду од 16. до 17. септембра 2023. године у Сокобањи са темом: Тромбоемболизам савремени терапијски приступ, улога медицинских сестара.

Поштовани студенти,
Одсек за медицинске студије Прокупље, пружа могућност свим заинтересованим кандидатима (студентима других високошколских установа) да упишу студије првог степена преношењем ЕСПБ бодова у оквиру истог степена и врсте студија.
Потребно је поднети Захтев за упис уз који се прилаже Уверење о положеним испитима са друге високошколске установе.
Рок за подношење захтева 30.09.2023. године.