Топличка академија струковних студија Прокупље 25. априла 2023. године добила је Уверење и Одлуку Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије о акредитацији установе.

Прочитај више