Структуру студијског програма Струковна медицинска сестра, основне струковне студије, можете погледати