У ПОСТУПКУ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Књигу наставника на студијском програму Струковни физиотерапеут, основне струковне студије, можете погледати

Књигу предмета на студијском програму Струковни физиотерапеут, основне струковне студије, можете погледати

Структуру студијског програма Струковни физиотерапеут, основне струковне студије, можете погледати