Топличка академија струковних студија Прокупље 25. априла 2023. године добила је Уверење и Одлуку Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије о акредитацији установе.

Прочитај више

Топличка академија струковних студија основана је одлуком Владе Републике Србије 11. маја 2022. године. У периоду од годину дана Топличка академија је испунила све прописане стандарде за акредитацију високошколске установе и добила Уверење и Одлуку Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије о акредитацији установе.

Прочитај више