Топличка академија струковних студија
Одсек за медицинске студије Прокупље
 
Ђирила и методија бр. 1
18400 Прокупље