Топличка академија струковних студија

Одсек за медицинске студије Прокупље

Адреса

Ћирила и Методија бр.1, 18400 Прокупље

Контакт телефон

027/324-311

Мејл адреса

info@pkmedicinska.edu.rs