Поштовани студенти,
Одсек за медицинске студије Прокупље, пружа могућност свим заинтересованим кандидатима (студентима других високошколских установа) да упишу студије првог степена преношењем ЕСПБ бодова у оквиру истог степена и врсте студија.
Потребно је поднети Захтев за упис уз који се прилаже Уверење о положеним испитима са друге високошколске установе.
Рок за подношење захтева 30.09.2023. године.