Пракса се обавља на одељењима Опште болнице „др Алекса Савић“ у Прокупљу. Пракса почиње од 04. 03. 2024. године према терминима и групама датим у табели.

Распоред летње стручне праксе можете погледати

Групе за стручну праксу можете погледати