• Прва група-Понедељак 20.11. од 7.00ч (не треба униформа)
  • Прва група-Среда 22.11. од 9.00ч (потребна је униформа)
  • Друга група – уторак 21.11. од 8.30 (не треба униформа)
  • Друга група – четвртак 23.11. од 11.45ч (потребна униформа)
  • Друга група – петак 24.11.од 11.45ч (потребна је униформа)
Напомена: прва и друга група иде у средњу медицинску школу