Испити из предмета на првој години одржаће се са почетком у 13:00 часова у предходно одређеним датумима.