Календар уписа студената на основне струковне студије у школској 2024/2025. години

Топличка академија струковних студија, Одсек за медицинске студије студије Прокупље уписује студенате у прву годину основних струковних студија у школској 2024/2025. години

Пријављивање кандидата од 17. до 28. јуна 2024. године, у термину од 9,00 до 14,00 часова

Пријављивање кандидата електронским путем од 17. до 30. јуна 2024. године у 00,00 часова

Приликом пријаве на конкурс, кандидати подносе следећа документа:

  • пријаву на конкурс можете преузети ОВДЕ;
  • сведочанства за све разреде претходно завршене школе (фотокопија);
  • диплому о положеном завршном, односно матурском испиту (фотокопија);
  • извод из матичне књиге рођених (фотокопија);
  • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита 5.000,00 динара на број жиро рачуна 840-2121666-76 модел на број 97 позив на број 9501
  • изјаву да кандидат пре школске 2024/2025. године, није био уписиван у прву годину неког студијског програма првог степена високог образовања у статусу студента који се финансира из буџета можете преузети ОВДЕ.

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних струковних студија на Одсеку за медицинске студије Прокупље, полажу пријемни испит из предмета: Биологија
Пријемни испит обухвата питања из предмета Биологија.

Полагање пријемног испита 1. јула 2024. године у 11,00 часова

Објављивање прелиминарне ранг листе 2. јула 2024. године

Објављивање коначне ранг листе 3. јула 2024. године

Упис студената који се финансирају из буџета од 4. до 9. јула 2024. године, у термину од 9,00 до 14,00 часова

од 10. до 12. јула 2024. године, у термину од 9,00 до 14,00 часова